Algemeen

Wij gaan verder waar de reguliere zorg ophoudt.

Wie zijn wij

Victorie is een relatief kleine, zeer flexibele en professionele zorgaanbieder in Almelo. Victorie is een WTZI toegelaten en HKZ gecertificeerde zorgaanbieder, die de gunning van de aanbesteding Maatwerkvoorzieningen alle leeftijden WMO en de subsidie toekenning Beschermd Wonen van de 14 Twentse Gemeenten (Samen 14) heeft verkregen. Daarnaast is per door de auditcommissie Beschermd Wonen tevens het Keurmerk Gedragscode Beschermd Wonen aan Victorie toegekend. De financiering van de zorg verloopt zowel per PGB als in ZIN.

Victorie begeleidt cliënten vanuit thuissituatie, Kamertraining, Begeleid wonen en Ambulant wonen. Dit zowel onder Beschermd Wonen als onder de WMO. Victorie richt zich op het begeleiden van kinderen en gezinnen en op het begeleiden van 18+ en volwassenen die als gevolg van een (licht) verstandelijke beperking, psychische, sociale of financiële problemen de grip op hun leven kwijt zijn en weer willen werken aan het opnieuw verkrijgen van (een zo groot mogelijke mate van) zelfstandigheid. Ook werkloosheid, verslavingsproblematiek of huiselijk geweld kunnen het leven zo ontregelen dat een begeleiding noodzakelijk is. Hieronder ook cliënten die in de reguliere zorginstellingen niet tot voldoende ontwikkeling zijn gekomen.

Hoe werken wij

Wij werken vraaggestuurd en oplossingsgericht naar de best haalbare resultaten. Wij zijn betrokken, laagdrempelig en dichtbij. Wij werken resultaatgericht en hechten veel waarde aan kwaliteit. Hiervoor zijn wij dan ook dagelijks van 9.00 tot 22.00 uur aanwezig, maar in de praktijk zo nodig ook ’s nachts aanwezig. Wij kennen geen 9 tot 5 mentaliteit en zijn echt veel en vaak dichtbij en 24 uur per dag bereikbaar.

Door goed te luisteren en methodisch te werken, sluiten wij zoveel mogelijk aan bij jouw wensen en mogelijkheden, naar de bij jou passende oplossingen en doelen. Door praktische begeleiding op diverse gebieden werken wij samen naar (een zo groot mogelijke) zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De begeleiding kan variëren van opvoedondersteuning, taakgerichte ondersteuning tot begeleiding bij het bereiken van persoonlijke doelen, structureren en organiseren van de dagindeling, huishouding, administratie of wonen in het algemeen. Wij zijn daarbij geen gewone, reguliere instelling maar een open hulporganisatie.

Begeleidingsplan

Wij helpen en ondersteunen je bij het behalen van je doelen, maar jij moet het zelf willen en doen! Binnen jouw mogelijkheden bepaal jij jouw (leer)doelen, waarbij wij helpen deze te bereiken. Deze leerdoelen worden beschreven in jouw begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan wordt elk kwartaal samen met jou en jouw individueel begeleider besproken. We kijken dan samen naar de behaalde resultaten, methode en eventuele nieuwe doelen totdat jouw belangrijkste doelen zijn behaald.

Ook voor alleen een informatieve, adviserende rol maken wij tijd vrij.

HKZ

Toekenning WMO
(14 Twentse gemeenten)

Victorie is een WTZI erkende instelling


Klantportaal zorg


Cliënt Tevredenheid Onderzoek 2018


AVG / Privacyreglement